Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN
Dengan ini Kami Menyatakan

 

Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku